Dziękujemy MARIO

Poprawiono: 03 wrzesień 2020
Utworzono: 03 wrzesień 2020
Z wielkim bólem i żalem informujemy, że w dniu 2 września 2020 r odeszła od nas osoba wielkiego serca, wyjątkowej skromności i życzliwości, nasza wieloletnia sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka Pani Maria Balicka.
Dziękujemy MARIO...
"Dobry Jezu, a nasz Panie daj Jej wieczne spoczywanie".
Zarząd i członkowie TPMK.