Członkowie i Władze

ZARZAD TPMK:

1. Andrzej Zbyszyński   – Prezes,

2. Mariola Kacprzak  – Wiceprezes,

3. Ewa Maciejewska – Pawlica – Wiceprezes

4. Marzena Bańka - Sekretarz,

5. Agnieszka Markiewicz - Skarbnik,

KOMISJA REWIZYJNA TPMK:

1. Andrzej Michalik – Przewodniczący

2. Bogdan Zbyszyńki - Sekretarz,

3. Marcin Kuchta –  Członek Komisji,

4. Mirosław Kacprzak – Członek Komisji