Urodził się w Suchcicach koło Piotrkowa Trybunalskiego. Jako syn powstańca styczniowego otrzymał patriotyczne wychowanie. w latach 1903-1907 Działacz PPS i współpracownik Józefa Piłsudskiego; pisarz, publicysta, historyk z zamiłowania; patriota zaangażowany w sprawy odrodzenia Polski a potem, w okresie niepodległości, w szereg kwestii i problemów społeczno-politycznych w kraju.

Read More: Stanisław Szpotański

Feliks Szturo urodził się 27 października 1922 r. w niewielkiej wsi Wiereńki na Wileńszczyźnie. Był synem Pawła i Kazimiery z d. Kościewicz. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej wsi. Po przedwczesnej śmierci ojca pomagał matce prowadzić gospodarstwo. Jednocześnie pracował dorywczo na kolei. W czasie II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej. Pod pseudonimem "Fel" walczył w Okręgu Wileńskim i w Okręgu Lubelskim. Od jesieni 1943 r. był partyzantem 6. Samodzielnej Brygady AK Okregu Wileńskiego. 8 lipca 1944 r., po nieudanym ataku na Wilno, brygada otrzymała rozkaz ochrony Dowództwa Oddziałów Partyzanckich AK w Polu stacjonującego w Wołkorabiszkach. "Fel" był żołnierzem plutonu osłonowego, który stał się później zalążkiem 5. kompanii.

Read More: Feliks Szturo

Ksiądz kanonik Franciszek Ksawery Marmo to obok ks.bp. Marcina Załuskiego jedna z najważniejszych postaci w historii Kobyłki. Dziś w 100 rocznicę śmierci, która przypada dokładnie 30 marca 2008 r. chcemy przypomnieć tę postać, jego zasługi dla Kobyłki. W ciągu 20 lat pracy w parafii Kobyłka uczynił tak dużo, że można by tym obdzielić kilka osób, starczyłoby na kilka biografii. Okres pracy ks. Marmo w Kobyłce nazywany jest okresem "odrodzenia", on sam zaś "Odnowicielem".

Read More: Franciszek Ksawer Marmo