Uroczystości 229. rocznicy Bitwy pod Kobyłką

Poprawiono: 16 październik 2023
Utworzono: 16 październik 2023

W niedzielę, 8 października na starym cmentarzu odbyły się uroczystości 229. rocznicy Bitwy pod Kobyłką podczas Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r.

Wieczornica Patriotyczna była  zwieńczeniem dwudniowych obchodów realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka projektu, którego partnerem była Fundacja KGHM Polska Miedź  i  Krajowa Grupa Spożywcza S.A. 

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dziękuję za obecność Attache obrony w Ambasadzie Republiki Litewskiej, Pułkownikowi Vilmasowi Šatas oraz II Sekretarzowi w Ambasadzie Republiki Litewskiej Panu Eduardowi Mažul, asyscie honorowej Republiki Litewskiej, a także Jackowi Brzozowskiemu koordynatorowi  grup rekonstrukcyjnych z Litwy i Polski,  Zbigniewowi  Kropiewnickiemu wice przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kobyłce, Małgorzacie Murawskiej Sekretarz Miasta Kobyłka, Andrzejowi Michalikowi  pułkownikowi Związku Piłsudczyków RP, oficerom Związku RP, Patrycji, Joannie, Karolowi, Kubie - grupie muzycznej "ART",  harcerzom DHiZ, Oldze Pruszyńskiej ( promocja UM Kobyłka), Marioli Kacprzak i Ewie Maciejewskiej-Pawlicy wice prezeskom TPMK i licznie przybyłym mieszkańcom Kobyłki.

Chwała bohaterom! ????????????????